Петр Иванов | Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии

Петр Иванов

Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии


Иванов П.В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии / П.В.Иванов ; Харьк. обл. центр нар. творчества, Христиан. благотворит. фонд им. Андрея Первозванного, Центр науч. б-ка ХНУ им. В.Н.Каразина. – Х. : Майдан, 2007. – 331 с. – (Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини).

 

Розділ: Історія краю

 

 

Издание известного украинского этнографа и фольклориста Петра Васильевича Иванова (1837–1931 гг.), давно уже признано одним из лучших “народных дневников” и считается настоящей энциклопедией народного быта слобожан ХІХ ст. Выходит к 100-летию первого издания (Харьков, 1907 г.) и к 170-летию со дня рождения автора.

 

В цьому розділі також

Володимир Миславський | Становлення кіногалузі в Україні 1922–1930 років: протиріччя часу і розмаїтість тенденцій
Юрий Бутенко | Дикое поле в период раннего средневековья
Алексей Двигубский | Отчет о деятельности Харьковского разведывательного центра
Арсен Аваков | 2014. Миттєвості харківської весни
Ольга  Кашаба | Внесок освітян Харківщини в розвиток історичного краєзнавства в 20-х – початку 30-х років ХХ ст.
Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.
 | Родословная книга потомственных дворян Харьковской губернии
Василь Шейко | Історія культури Слобідської України
Григорій Мартинов | Згадаймо всіх поіменно
Максим  Кириченко | Історіографія історії сіверян: питання історичної деконструкції
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 5
 | Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 2

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16