| Володимир Васильович Луць

Володимир Васильович Луць


Володимир Васильович Луць : (до 80-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності) / Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2013. – 47 с. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

У виданні висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну і громадську діяльність відомого в Україні та за її межами науковця, фахівця в галузі цивільного права, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. Ф.Г.Бурчака НАПрН України Володимира Васильовича Луця.
Список наукових праць знайомить із науковим доробком ученого.
Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, аспірантів та докторантів юридичного напряму, а також на широке коло читачів.

 

В цьому розділі також

 | Штефан Людмила Володимирівна : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народж.
 | Георгий Иосифович Чернявский
 | Иванов Виктор Георгиевич
 | Наукові праці І.І.Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки
 | Василь Якович Тацій
 | Олександр Костянтинович Біруля
 | Волков Дмитро Андрійович
 | Валентина Дмитрівна Ракитянська (до 70-річчя від дня народження)
 | Віктор Олександрович Золотарьов – життєвий та науковий шлях
 | Станіслав Миколайович Пазиніч
 | Історики Харківського університету
 | Чепалов Олександр Іванович (до 70-річчя від дня народження)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16