| Володимир Васильович Луць

Володимир Васильович Луць


Володимир Васильович Луць : (до 80-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності) / Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2013. – 47 с. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

У виданні висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну і громадську діяльність відомого в Україні та за її межами науковця, фахівця в галузі цивільного права, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. Ф.Г.Бурчака НАПрН України Володимира Васильовича Луця.
Список наукових праць знайомить із науковим доробком ученого.
Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, аспірантів та докторантів юридичного напряму, а також на широке коло читачів.

 

В цьому розділі також

 | И.А. Зупанец: врачебная, научная и педагогическая деятельность
 | Віктор Олексійович Лозовой
 | Ігор Олександрович Гірка – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Андрій Борисович Гредескул
 | Праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2009–2013)
 | Віль Савбанович Бакіров – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Сергій Михайлович Куделко – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Ізмаїл Іванович Срезневський
 | Колекція академіка Олександра Івановича Білецького
 | Георгий Иосифович Чернявский
 | Владимир Владимирович Петровский – профессор Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина
 | В.П.Черных. Полвека в фармации

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16