| Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина


Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина : (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Геол.-геогр. фак., Центр. науч. б-ка. – Харьков : ХНУ, 2013. – 91 с. : ил.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Биобиблиографический указатель содержит основные факты жизни и деятельности, список трудов заслуженного профессора Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина, доктора геолого-минералогических наук П.В.Зарицкого, а также список литературы о нем и другие сведения.
При составлении указателя был использован библиографический указатель «Петр Васильевич Зарицкий : (к 80-летию со дня рождения)».
Записи расположены в хронологическом порядке, а внутри года – по алфавиту. Работа снабжена именным указателем.

 

В цьому розділі також

 | Чепалов Олександр Іванович (до 70-річчя від дня народження)
 | Колекція академіка Олександра Івановича Білецького
 | Библиографический указатель опубликованных работ Ю.А.Коловрата-Бутенко
 | Григорій Сковорода у художніх творах (2000–2019)
 | Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2004-2008)
 | Наталія Петрівна Тріпутіна – бібліотекар, краєзнавець (з нагоди 70-річного ювілею)
 | Иванов Виктор Георгиевич
 | Юрій Володимирович Буйнов – доцент Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення
 | Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за 200 років (1807–2007)
 | Асєєв Георгій Георгійович
 | И.А.Зупанец: 30 лет врачебной, научной и педагогической деятельности

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16