| Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина


Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина : (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Геол.-геогр. фак., Центр. науч. б-ка. – Харьков : ХНУ, 2013. – 91 с. : ил.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Биобиблиографический указатель содержит основные факты жизни и деятельности, список трудов заслуженного профессора Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина, доктора геолого-минералогических наук П.В.Зарицкого, а также список литературы о нем и другие сведения.
При составлении указателя был использован библиографический указатель «Петр Васильевич Зарицкий : (к 80-летию со дня рождения)».
Записи расположены в хронологическом порядке, а внутри года – по алфавиту. Работа снабжена именным указателем.

 

В цьому розділі також

 | Академік Віль Савбанович Бакіров – заслужений професор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
 | Курорт “Березівські мінеральні води” : (до 150-річчя від дня заснування)
 | Віктор Олексійович Лозовой
 | Ізмаїл Іванович Срезневський
 | Євген Петрович Пугач – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (до 80-річчя від дня народження)
Фелікс Андрєєв | Героїчні особистості Харківського університету (до 212-х роковин Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна)
 | Володимир Васильович Голіна (до 85-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності)
 | Шейко Василь Миколайович
 | Світлана Степанівна Дяченко – вчений, педагог, людина
 | Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, громадський діяч
 | Л.В.Яковлєва. Науково-педагогічна та громадська діяльність. До 70-річчя від дня народження та 50-річчя трудової діяльності
 | Михайло Васильович Салтевський – видатний криміналіст минулого та сучасності (1917–2009) : до 100-річчя від дня народж.

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16