| Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”


Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” : присвячується 125-річчю з дня заснування Нац. техн. ун-ту “Харк. політехн. ін-т” / Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – 188 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Книга містить матеріали про видатних випускників одного з найстаріших технічних вузів України – Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Їх імена складають славу ХПІ, а діяльність була відзначена державними нагородами.

 

В цьому розділі також

 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
 | Дорогу осилит идущий...
 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина. Экономический факультет за 80 лет со дня основания
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
 | Античність та університетська філософія. До 180-річчя з дня народження Ф.О.Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е.Лейкфельда
 | Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
 | Вірність професії
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16