Василь Шейко | Історія культури Слобідської України

Василь Шейко

Історія культури Слобідської України


Шейко В.М. Історія культури Слобідської України : навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. – Х. : ХДАК, 2011. – 181 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

Розглядаються проблеми становлення та розвитку культури Слобідської України з найдавніших часів до початку ХХІ ст.
Основна увага приділяється висвітленню маловідомих культурологічних аспектів Слобідської України: заселенню краю, загальним умовам ґенези й еволюції культури, побуту та звичаям слобожан, розвиткові освіти журналістики, науки, літератури, архітектури, образотворчого мистецтва, театрально-музичної та в цілому художньої культури Слобожанщини тощо. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури Слобідської України років незалежності. Показано основу розвитку культури новітньої України в загальноосвітньому контексті.
Для студентів та всіх, кого цікавлять проблеми культури України.

 

В цьому розділі також

Виталий Кацман | Земская почта Харьковской губернии 1868–1918
 | Слобожанщина. Погляд у минуле
Надежда Циглер | Страницы из дневника
Владимир Коваль | Материалы к истории пивоварения в Харьковской губернии
Валерий Вохмянин | Харьков, 1941-й. Ч. 2. Город в огне
Дмитро Багалій | Історія Слободської України
 | Книга Пам’яті України. Харківська область. Переможці : т. 3
Артур Ярещенко | Етнологія України. Роздуми й розшукання : на допомогу українському словесникові
 | Реабілітовані історією. Харківська область : кн. 3. Ч. 2
Леонид Мачулин | Украинская столица для Красного императора
Василий Карпов | Харьковская старина : из воспоминаний старожила
 | Традиційне народне вбрання Харківщини

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16