Василь Шейко | Історія культури Слобідської України

Василь Шейко

Історія культури Слобідської України


Шейко В.М. Історія культури Слобідської України : навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. – Х. : ХДАК, 2011. – 181 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

Розглядаються проблеми становлення та розвитку культури Слобідської України з найдавніших часів до початку ХХІ ст.
Основна увага приділяється висвітленню маловідомих культурологічних аспектів Слобідської України: заселенню краю, загальним умовам ґенези й еволюції культури, побуту та звичаям слобожан, розвиткові освіти журналістики, науки, літератури, архітектури, образотворчого мистецтва, театрально-музичної та в цілому художньої культури Слобожанщини тощо. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури Слобідської України років незалежності. Показано основу розвитку культури новітньої України в загальноосвітньому контексті.
Для студентів та всіх, кого цікавлять проблеми культури України.

 

В цьому розділі також

Валерий Вохмянин | Харьков, 1941-й : Ч. 1. У края грозы
Леонид Мачулин | Украинская столица для Красного императора
Василий Карпов | Харьковская старина : из воспоминаний старожила
Борис Терентьев | Родом из СССР
Виктор Долбня | Тысяча четыреста восемнадцать дней
Владимир Коваль | Материалы к истории пивоварения в Харьковской губернии
Иван Саратов | Харьков, откуда имя твое?
Дмитро Багалій | Історія Слободської України
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 2
Андрей Парамонов | Коротыч – ключ к Харькову. Август 1943 г.
 | Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст.
 | Чиновники Харьковской губернии. 1855 г.

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16