Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.

Володимир Маслійчук

Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.


Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст. / В.Л.Маслійчук ; Ін-т сусп. дослідж., Харк. іст.-філол. т-вої. – Вид. 2-ге, доопрац. й допов. – Х. : Харківський приватний музей міської садиби, 2009. – 356 с. : іл.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У другому переробленому виданні дослідження розглянуто низку проблем формування еліти Слобідської України. Детально висвітлено історіографію питання, проблеми заселення Слобідської України та утворення слобідських полків, джерела формування місцевої козацької старшини та відносини цієї старшини з російською військово-помісною системою, соціально-економічне виділення місцевих управлінців і перетворення їх на прошарок поміщиків. Автор зупиняється на великих політичних і соціальних трансформаціях у регіоні в першій третині ХVІІІ ст., на молдавській еміграції у слобідські полки та на ідеології місцевого шляхетства.
Для істориків, соціологів, політологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та соціально-політичними проблемами.

 

В цьому розділі також

Леонид Мачулин | Украинская столица для Красного императора
Лесь Ісаїв | Пам’ятаю, як це було
 | Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 3. Ч. 4
 | История Чугуевского полка
Андрей Парамонов | Коротыч – ключ к Харькову. Август 1943 г.
Петр Иванов | Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии
 | Книга Пам’яті України. Харківська область
Ірина Скирда | ХІІ археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення
Борис Терентьев | Родом из СССР
Василь Шейко | Історія культури Слобідської України
Володимир Мартиненко | Записки подводника, электрика с подлодки С-13. «…Командиром был А. Маринеско…»
Андрей Ганин | История 1-го Оренбургского казачьего полка

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16