Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.

Володимир Маслійчук

Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.


Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст. / В.Л.Маслійчук ; Ін-т сусп. дослідж., Харк. іст.-філол. т-вої. – Вид. 2-ге, доопрац. й допов. – Х. : Харківський приватний музей міської садиби, 2009. – 356 с. : іл.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У другому переробленому виданні дослідження розглянуто низку проблем формування еліти Слобідської України. Детально висвітлено історіографію питання, проблеми заселення Слобідської України та утворення слобідських полків, джерела формування місцевої козацької старшини та відносини цієї старшини з російською військово-помісною системою, соціально-економічне виділення місцевих управлінців і перетворення їх на прошарок поміщиків. Автор зупиняється на великих політичних і соціальних трансформаціях у регіоні в першій третині ХVІІІ ст., на молдавській еміграції у слобідські полки та на ідеології місцевого шляхетства.
Для істориків, соціологів, політологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та соціально-політичними проблемами.

 

В цьому розділі також

Меланія Трипілець | Долі з автографом війни
Василь  Шейко | Історія культури Слобідської України
Лесь Ісаїв | Пам’ятаю, як це було
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 1
Давид Зекцер | Участь євреїв в боях на всіх фронтах Другої світової війни
Надежда Циглер | Страницы из дневника
 | Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом: український шлях до Чорного моря
Василь Шейко | Історія культури Слобідської України
 | Книга переписная казаков, из черкас работников, дворовых людей, пушкарей, сотников и ротмистров Слободского Харьковского полка, освобожденных от подушного оклада г. Харькова и уезда, 1742 год
 | Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні. Харківська область
Геннадій Свистун | Чугуївське городище. Археологічні дослідження у 2009 р.
 | Книга Пам’яті України. Харківська область. Переможці : т. 4

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16