Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.

Володимир Маслійчук

Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.


Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст. / В.Л.Маслійчук ; Ін-т сусп. дослідж., Харк. іст.-філол. т-вої. – Вид. 2-ге, доопрац. й допов. – Х. : Харківський приватний музей міської садиби, 2009. – 356 с. : іл.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У другому переробленому виданні дослідження розглянуто низку проблем формування еліти Слобідської України. Детально висвітлено історіографію питання, проблеми заселення Слобідської України та утворення слобідських полків, джерела формування місцевої козацької старшини та відносини цієї старшини з російською військово-помісною системою, соціально-економічне виділення місцевих управлінців і перетворення їх на прошарок поміщиків. Автор зупиняється на великих політичних і соціальних трансформаціях у регіоні в першій третині ХVІІІ ст., на молдавській еміграції у слобідські полки та на ідеології місцевого шляхетства.
Для істориків, соціологів, політологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та соціально-політичними проблемами.

 

В цьому розділі також

Леонид Мачулин | Украинская столица для Красного императора
Иван Саратов | Харьков, откуда имя твое?
 | Книга Пам’яті України. Харківська область. Переможці : т. 3
Володимир Маслійчук | Неповнолітні злочинці в Харківському намісництві. 1780–1796 рр.
Александр Кривоконь | Тракторы на почтовых изделиях, денежных знаках, лотерейных билетах
Василь  Шейко | Історія культури Слобідської України
Александр Кривоконь | Тракторостроение: история и фалеристика
 | Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст.
 | Слобожанщина. Погляд у минуле
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 4
Валерий Вохмянин | Харьков, 1941-й : Ч. 1. У края грозы
Андрей Парамонов | Древо рода села Козиевка Богодуховского уезда

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16