Максим  Кириченко | Історіографія історії сіверян: питання історичної деконструкції

Максим Кириченко

Історіографія історії сіверян: питання історичної деконструкції


Кириченко М. Історіографія історії сіверян: питання історичної деконструкції : монографія / М.Кириченко, наук. ред. С.М.Куделко ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2020. – 211 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У монографії розглядаються проблеми інтерпретації історичних джерел на прикладі історіографії історії сіверян. Вивчаються процеси складання історіографічних традицій, у рамках яких відбувалося формування уявлень про історію сіверян. Аналізуються тлумачення інформації тих історичних джерел, на основі яких конструювалися наративи з історії сіверян в історіографії.
Для спеціалістів у галузі історіографії, джерелознавства, філософії історії, а також всіх тих, хто цікавиться історією і принципами її наукового пізнання.

 

В цьому розділі також

 | Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 3, Ч. 3
 | Слобожанщина. Погляд у минуле
 | Мы помним подвиг ваш
 | Родословная книга потомственных дворян Харьковской губернии
Василий Карпов | Харьковская старина : из воспоминаний старожила
Андрей Парамонов | Древо рода села Козиевка Богодуховского уезда
Владимир Корнилов | Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта
 | Ревизская сказка войсковых обывателей города Харькова 1782 года
Тамара Коленко | Коленко и Колинько
Андрей Парамонов | Коротыч – ключ к Харькову. Август 1943 г.
 | Слобожанщина. Погляд у минуле
Петр Иванов | Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16