Ольга  Кашаба | Внесок освітян Харківщини в розвиток історичного краєзнавства в 20-х – початку 30-х років ХХ ст.

Ольга Кашаба

Внесок освітян Харківщини в розвиток історичного краєзнавства в 20-х – початку 30-х років ХХ ст.


Кашаба О.Ю. Внесок освітян Харківщини в розвиток історичного краєзнавства в 20-х – початку 30-х років ХХ ст. : монографія / О.Ю.Кашаба ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Центр краєзнавства. – Х. : ХНУ, 2009. – 171 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

Монографію присвячено комплексному дослідженню процесу формування та становлення історико-краєзнавчих знань на Харківщині, визначається їх роль в історіографії 1920-х – початку 1930-х рр.
На підставі опрацювання широкого кола джерел всебічно вивчається історико-краєзнавча діяльність освітян краю, яка була підґрунтям для локальних досліджень. Розглядаються організаційні форми участі освітян в історико-краєзнавчих дослідженнях, розкриваються науково-методичний, виховний, просвітницький аспекти історико-краєзнавчої діяльності освітян; висвітлюється їх внесок у вивчення місцевої історії, узагальнюється набутий досвід.
Призначається для істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, учителів, громадських діячів, усіх, хто цікавиться історією Харківщини 1920-х – початку 1930-х років.

 

В цьому розділі також

 | Заселение черкасами Салтовского и Чугуевского уездов в 1660–1674 годах
Виталий Кацман | Земская почта Харьковской губернии 1868–1918
 | Я помню, я горжусь ... : 65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается
Володимир Сватенко | Без права на прощу і забуття
Леонид Мачулин | Украинская столица для Красного императора
Петр Иванов | Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии
Володимир Маслійчук | Неповнолітні злочинці в Харківському намісництві. 1780–1796 рр.
 | Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 2
 | Первый день без войны. Дети войны о войне и Победе
Олександр Зінченко | Година папуги
 | Книга Пам’яті України. Харківська область : Т. 2. Переможці
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 4

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16