| Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи

Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи


Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи : матеріали щоріч. Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, присвяч. пам’яті проф. Г.П.Дубинського (Харків, 5-6 квіт. 2017 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Укр. географ. т-во, Студент. наук. т-во ф-ту геології, географії, рекреації і туризму ; [редкол.: В.А.Пересадько (голова) [та ін.]. – Харків : Лідер, 2017. – Вип. 10. – 308 с. : іл.

 

Розділ: Природа і природні ресурси

 

 

У збірнику викладені матеріали доповідей студентів, аспірантів та молодих вчених на щорічній науковій конференції, присвяченої пам’яті професора Г.П.Дубинського.

 

В цьому розділі також

 | Сборник творческих научных юннатских работ. Вып. 2: 115-летию Харьковского зоопарка и 85-летию кружка юных биологов зоопарка (КЮБЗа) им. Н.П.Эвальда посвящается
 | Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи
 | Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 12
 | Червона книга Харківської області. Тваринний світ
 | Ілюстрований Червоний список рослин і тварин Харківської області
 | Охорона довкілля
 | Охорона довкілля
Віктор Токарський | Ссавці Східної України
Марія Космачова | Геологічна будова та спадщина Харківщини
 | По заповідним місцям Харківщини
Олександр  Фельдман  : [щоденник подій 2022 р., свідчення учасників] | Як ми рятували Екопарк
 | Національний природний парк «Гомільшанські ліси»

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16