| Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи

Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи


Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи : матеріали щоріч. міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, присвяч. пам’яті проф. Г.П.Дубинського (Харків, 12 квіт. 2018 р.). Вип. 11 / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. геогр. т-во, Студент. наук. т-во ф-ту геології, географії, рекреації і туризму. – Харків : Лідер, 2018. – 231 с.

 

Розділ: Природа і природні ресурси

 

 

У збірнику викладені матеріали доповідей студентів, аспірантів та молодих вчених на щорічній науковій конференції, присвяченій пам’яті професора Г.П.Дубинського.

 

В цьому розділі також

Олександр  Фельдман  : [щоденник подій 2022 р., свідчення учасників] | Як ми рятували Екопарк
 | Ілюстрований Червоний список рослин і тварин Харківської області
Марія Космачова | Геологічна будова та спадщина Харківщини
 | Охорона довкілля
 | Національний природний парк «Гомільшанські ліси»
 | Червона книга Харківської області. Тваринний світ
 | По заповідним місцям Харківщини
Віктор Токарський | Ссавці Східної України
 | Охорона довкілля : зб. наук. ст. ХІІІ Всеукр. наук. Таліїв. читань
 | Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 12
 | Охорона довкілля
 | Сборник научных статей. Вып. 5: 115-летию Харьковского зоопарка, 85 летию КЮБЗа и 85-летию Дома слонов посвящается

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16