| Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження)

Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження)


Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Наук.-техн. б-ка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – 243 с. : іл., портр.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Книга містить основні біографічні дані професора О.С.Пономарьова, список наукових праць і висловлювання відомих вчених, які характеризують його як дослідника, педагога та особистість. Наведено систему покажчиків та інший бібліографічно-довідковий матеріал. Розміщено також фрагменти окремих робіт, які відображають внесок автора у розробку теорії професійної культури, логіки людської діяльності та, зокрема, логіки управління.

 

В цьому розділі також

 | Профессор Симбирский Дмитрий Федорович
 | Леонид Леонидович Товажнянский (к 85-летию со дня рождения)
 | Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения)
 | В.М.Ковальов
 | Василь Якович Тацій
 | Сергій Михайлович Куделко – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Слов’янознавство в Харківському університеті (1991–2016)
 | Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2004-2008)
 | Степан Євстахійович Сапеляк – поет, літературознавець, громадський діяч (1952–2012)
 | Прохоров Эдуард Дмитриевич – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, громадський діяч
 | Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2007–2013 гг. В 3 ч. Ч. 1

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16