| Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст.

Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст.


Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Нац. ун-т “Києво-Могилян. акад.”. – Х. : Харківський приватний музей міської садиби, 2008. – 495 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

До видання увійшли найважливіші обліково-статистичні джерела з історії Слобідської України 60-х рр. ХVІІІ ст. Документи було підготовлено напередодні брутального скасування Росією козацького устрою краю та в перші роки після цих переломних подій в історії Слобожанщини. Джерела містять унікальні відомості про слобідську козацьку старшину, дозволяють з’ясувати її персональний склад, кількісні й вікові характеристики, прослідкувати родинні зв’язки, походження, дослідити особливості світогляду тогочасної верхівки Слобожанщини. Суттєвою є можливість взаємної верифікації й доповнення джерел. Усі документи друкуються вперше.
Для науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим України та історією власного роду.

 

В цьому розділі також

 | Заселение черкасами Салтовского и Чугуевского уездов в 1660–1674 годах
Геннадий Ижицкий | Харьков в газетном репортаже и рекламных объявлениях
 | Чиновники Харьковской губернии. 1855 г.
Владимир Корнилов | Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта
Виталий Кацман | Земская почта Харьковской губернии 1868–1918
Валерий Вохмянин | Харьков, 1941-й. Ч. 2. Город в огне
Петр Иванов | Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 1
 | Родословная книга потомственных дворян Харьковской губернии
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 4
Борис Терентьев | Родом из СССР
Леонид Мачулин | Украинская столица для Красного императора

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16