Щоб краще зорієнтуватися у фонді бібліотеки, запрошуємо скористуватись системою каталогів і картотек

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка

 

Каталоги та картотека містять картки до яких, згідно з існуючими правилами опису, занесені основні данні про кожний наявний в бібліотеці документ.

Залежно від групування включеного матеріалу каталоги бібліотеки поділяються на абеткові та систематичний ( з абетково-предметним покажчиком ).

Читацький абетковий каталог

Картки розтавлені за алфавітом прізвищ авторів або заголовків документів. У ньому ви знайдете літературу, видану з 1983 року.

Генеральний абетковий каталог

Відображено весь фонд бібліотеки з 1951 року, він має службовий характер, тому довідки читачеві видаються черговим бібліографом.

Систематичний каталог

Картки згруповані за галузями знань. Якщо вам потрібно добрати літературу з тієї чи іншої галузі, з з окремих проблем і тем, встановити автора і точну назву документа, а відомий лише його зміст – зверніться до цього каталога. Ведеться з 1951 року. Для полегшення пошуку скористайтесь абетково-предметним покажчиком (АПП).

Електронний каталог

Містить документи, що надійшли до бібліотеки з 2004 року.

Також маємо:

- Абетковий каталог періодичних видань

- Абетковий каталог обмінного фонду

- Систематичну картотеку нових надходжень

- Систематичну картотеку статей (СКС)

Основою формування СКС є аналітичні бібліографічні описи газетних та журнальних статей(з 1952р.)

- Абеткова картотека назв творів художньої літератури

- Зведений краєзнавчий каталог

Включає 3 частини: абетковий каталог краєзнавчої літератури, систематичний та топографічний каталоги краєзнавчих матеріалів. Був організований у 1952 р.

- Картотеку місцевих газет

- Систематичний каталог довідково-бібліографічного фонду

ведеться з 1952 р

- Систематичний каталог літератури з бібліотекознавства та бібліографознавства

- Систематична картотека неопублікованих документів і малотиражних видань з культури та мистецтва

Заснована у 1980 р. для службового користування

 

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16