Учбові заклади Харкова

 

Національні вищі учбові заклади Харкова
 • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  http://www.kpi.kharkov.ua

  На базе университета действует подготовительный факультет для иностранных граждан, центр новых информационных технологий. Университет имеет такие факультеты: механико-технологический, машиностроительный, транспортного машиностроения, экономический, энергомашиностроительный, инженерно-физический, электроэнергетический, физико-технический, факультет автоматики и приборостроения, технологии неорганических веществ, технологии органических веществ, химического машиностроения, управление бизнесом.
 •  

 • Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського
  http://www.khai.edu/

  Університет має такі факультети: літакобудування, авіаційних двигунів, систем управління літальних апаратів, ракетно-космічної техніки, радіотехнічних систем літальних апаратів, економіки і менеджменту, гуманітарний, підвищення кваліфікації та довузівської підготовки, заочного навчання. Існує кафедра військової підготовки та деканат навчання іноземних громадян.
 •  

 • Харківський національний університет будівництва та архітектури.
  http://www.kstuca.kharkov.ua

  Сайт містить правила прийому до університету, історичну справку та відомості про факультети:будівельний, архітектурний, економіки та менеджменту, санітарно-технічний, освіти
 •  

 • Харківський національний університет ім. Каразіна
  http://www.univer.kharkov.ua

  Університет має такі факультети: біологічний, геолого-географічний, економічний, іноземних мов, історичний, механіко-математичний, радіофізичний, соціологічний, фізико-технічний, фізичний, філологічний, факультет фундаментальної медицини, хімічний, післядипломної освіти, центр міжнародної освіти, психології. При університеті діє університецький ліцей, феодосійський фізико-математичний ліцей, центр довузівської освіти.
 •  

 • Харьковский национальный автомобильно дорожный университет
  http://www.khadi.kharkov.ua

  На базе университета действует транспортный колледж, лицей, курсы подготовки к поступлению. Университет включает такие факультеты: автомобильный, дорожно-строительный, механический, управления и бизнеса, заочного обучения, повышения квалификации, центр международных связей.
 •  

 

 

Державні учбові заклади Харкова
 • Міжвузівський комплекс ''Харківський економіко-правовий університет''
  http://hepu.edu.ua

  Подвійна освіта з економіки і права, два державних дипломи за 5,5 років
 •  

 • Национальная фармацевтическая академия Украины
  http://nuph.edu.ua/

  Обучение по таким специальностям: фармация, клиническая фармация, технология парфюмерно-косметических средств, лабораторная диагностика, технология фармацевтических препаратов, биотехнология, экономика предприятия, маркетинг, менеджмент организаций, качество, стандартизация, сертификация.
 •  

 • Українська інженерно-педагогічна академія.
  http://uipa.edu.ua/

  Сайт містить опис наукової та навчальної роботи, бібліотеку вузу, його історію. Навчання проводиться на 8 факультетах: енергетичному, машинобудівному, механіко-технологічному, технологічному, радіоелектроники та комп ` ютерних систем, соціально-економічному та деяким іншим
 •  

 • Університет цивільного захисту України
  http://nuczu.edu.ua/ukr/

  Історія, довідник абітурієнта, наукова діяльність, електронна бібліотека, дистанційне навчання.Навчання проводиться на наступних факультетах: наглядово- профілактичної діяльності, пожежно-рятівних сил, післядипломної освіти в сфері громадянського захисту та заочний
 •  

 • Харківська державна академія культури
  http://www.ic.ac.kharkov.ua

  Навчання за такими спеціальностями: бібліотекознавство і бібліографія, музейна справа, культурологія, документознавство та інформаційна діяльність, соціальна педагогіка, менеджмент організацій, музичне виховання, музичне мистецтво, театральне мистецтво, хореографія, кіно, телемистецтво. Навчання проводиться за денною та заочною формами.
 •  

 • Харківська державна зооветеринарна академія

  http://hdzva.edu.ua/

  Готує лікарів ветеринарної медицини, зооінженерів, менеджерів організацій. На теперішній час на факультеті ветеринарної медицини академії створено 15 кафедр, які проводять підготовку за наступними напрямами і спеціальностями:
  «Ветеринарна медицина» перший освітній рівень
  «Ветеринарна медицина», другий освітній рівень
  «Ветеринарна гігієна санітарія та експертиза» другий освітній рівень
  Факультет технологій продукції тваринництва та менеджменту
  Факультет біотехнології та природокористування

 •  

 • Харківська медична академія післядипломної освіти.
  http://med.edu.ua/rus/

  Академія - унікальне в Україні за своїм профілем вищий навчальний заклад післядипломної освіти, який готує фахівців за такими напрямами: первинна спеціалізація (інтернатура) за 48 спеціальностями, вторинна спеціалізація за 70 спеціальностями, тематичне удосконалення, передатестаційна підготовка і стажування майже по всім лікарським спеціальностям.
 •  

 • Харківський інститут управління
  http://khiom.at.ua/

  Діяльність інституту передбачає надання послуг для одержання вищої професійної освіти, підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації за новими напрямами. Організація ВНЗу викликана потребами суспільства і регіону в підготовці фахівців економічного профілю нової якості, за новими галузями знань, напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями.
 •  

 • Харківський національний економічний університет
  http://www.hdeu.edu.ua

  Працює заочний факультет та факультет довузівської підготовки, підготовче відділення для іноземних студентів, аспірантура і докторантура. У складі університету 8 факультетів, які готують спеціалістів по 15 економічним спеціальностям: економічна теорія, економічна кібернетика, міжнародна економіка, фінанси, банківська справа, економічна статистика, облік та аудит, економіка підприємства, маркетинг та ін.
 •  

 • Харківський національний університет радіоелектроніки
  http://nure.ua/

  Навчання проводиться на наступних факультетах: комп'ютерних наук, інженерії та керування, прикладної математики та менеджменту, радіотехнічному, телекомунікаціїї та вимірювальної техніки, електронних апаратів та електронної техніки
 •  

 • Харківський патентно-комп'ютерний коледж
  http://www.hpcc.kh.ua/

  Готує молодших спеціалістів за спеціальностями: бухгалтерський облік і аудит, програмування для ЕОМ та автоматизованих систем, технічне обслуговування та ремонт електронно-обчислювальної техніки.
 •  

 

 

Приватні вищі учбові заклади Харкова
 • Інститут сучасних професій
  http://isp-odessa.com/

  Інститут сучасних професій - це курси, семінари, тренінги в Одесі. Понад 50 пропозицій у сфері освіти та підвищення кваліфікації.можливість отримати сучасну та високооплачувану професію за декілька місяців: бухгалтера, секретаря, програміста, бармена-офіціанта, менеджера- торгівлі
 •  

 • Компьютерная академия ''Шаг''
  http://www.itstep.org

  Существует три формы обучения: стационарная, полустационарная, дистанционная. На базе академии действуют подготовительные курсы продолжительностью 2 месяца. Основные специализации: программирование, администрирование и дизайн + интернет технологии.
 •  

 • Народна українська академія
  http://www.nua.kharkov.ua

  Приватний вуз готує спеціалістів у сфері економіки, лінгвістики, соціальної роботи. Академія складається з трьох основних освітніх ступенів: дитяча школа раннього розвитку, спеціалізована економіко -правова школа, гуманітарний університет.
 •  

 • Харківський інститут Міжрегіональної академії керування персоналом
  http://www.maup.com.ua/

  Вуз акредитований по наступним спеціальностям: фінансовий менеджмент, політологія, міжнародна економіка та керування персоналом, міжнародний бізнес та маркетинг, практична психологія, комп ` ютерні науки, фізичне виховання та спорт. Можливі очна, заочна та дистанційна форми навчання.
 •  

 

 

Тематичні списки

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16