Тонкошкур М.В. | Туристське країнознавство

Тонкошкур М.В.

Туристське країнознавство


Тонкошкур, Максим Васильович.
Туристське країнознавство [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Тонкошкур, М. М. Поколодна, І. Л. Полчанінова ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 473 с. : іл. - ISBN 978-966-695-224-3

 

Розділ: Спорт.Туризм.

 

 

Важливим досягненням цього підручника автори вважають власний підхід щодо класифікації туризму.Маєте можливість переконатися в цьому, а також знайти довідкову інформацію, яка включає відомості про туристські ресурси країн світу та їхню галузеву специфіку.

 

В цьому розділі також

Даниил Тесленко | Вопреки: Путь к победе
Марк Інгліс | Без ніг на Еверест
Валентина Малиновська | Хатха-йога
Сорока Ю.В. | История украинского футбола

 

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16