Сергій Білокінь | Бойчук та його школа

Сергій Білокінь

Бойчук та його школа


Білокінь С.І. Бойчук та його школа / С.І.Білокінь. – Київ : Мистецтво, 2016. – 255 с. : іл.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

У виданні репрезентується творчий шлях одного з найвидатніших українських мистців Розстріляного Відродження Михайла Львовича Бойчука (1882–1937) – творця двох мистецьких шкіл (першої – паризької, чи франко-польської, другої – київської), члени яких згодом за його ім’ям отримали назву бойчукістів. Серед них такі видатні мистці, як Іван Падалка, Василь Сідляр, Софія Налепинська-Бойчук та інші.
Ця плеяда художників, які фізично або психологічно-соціально були знищені сталінським режимом, створили унікальні роботи, просякнуті національно-монументальним духом, побудовані на відчутті величі візантизму, магії ранньоренесансних сентенцій Заходу та наповнені розумінням глибинних пластів народного мистецтва. Бойчукісти відіграли виняткову роль у становленні та розвої національного художнього процесу України першої третини ХХ ст., стали непересічною складовою у контексті європейського та світового культурологічних просторів.
У виданні репродуковано твори майстрів, які зберіглися, та констатується факт катастрофічного знищення більшості оригіналів. Бойчукізм як унікальне явище українського мистецтва вимагає подальшого вивчення, деталізації та узагальнення.
Видання розраховано на спеціалістів та широке коло читачів.

 

В цьому розділі також

 | Гризодубовский след в истории авиации
 | Порфирій Мартинович і сучасність
Світлана Чухлій | Історик Михайло Васильович Клочков (1877–1952): життєвий шлях та творча спадщина
Людмила Соколюк | Михайло Бойчук та його школа
Пушкарь-Браунинг В.И. | Кениг Леопольд Егорович. 1821–1903
Александр Григорьев | Гордость первой столицы
Ипполит Зборовец | Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц
Наталья Семейкина | Две певицы – две судьбы
 | Нескучне: зустріч через століття
Феликс Рахлин | Повторение пройденного : воспоминания. Ч. 1
 | Генрих Вильгельмович Ейгер: аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы
Алексей Дикань | Золотые звезды Харьковщины

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16