| Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища

Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища


Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 237 с. : іл.

 

Розділ: Мистецтво

 

 

Монографія присвячена розгляду питання методики проведення навчальних архітектурних практик – натурному вивченню архітектурно-просторового середовища міста, що орієнтує студента на розгляд і зображення міста в цілому від зовнішніх панорам, його чисельних внутрішніх фрагментів – вулиць, площ, ансамблів до безлічі архітектурних деталей – від гілки дерева до старовинного каменя у мурі.
Ця методика спрямована на вивчення студентом-архітектором середовища: його композиції, функціональної організації, соціальної структури, транспортної й інженерної інфраструктур. Завдання малюнків, під час дослідження композиції архітектурно-просторового середовища міста (ансамблю), складається в усвідомленні на чуттєво-емоційному рівні цілісності середовища, гармонійного єднання ландшафтних й архітектурних компонентів. В монографії використані матеріали студентських практик, проведених під керівництвом викладачів кафедри архітектурного моніторингу міського середовища ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.
Видання адресовано архітекторам, вченим, реставраторам, громадським діячам, студентам вищих навчальних закладів.

 

В цьому розділі також

 | Наталя Вергун. Виставка творів. Живопис, малюнок
Александр Чепалов | Театральная бессонница в летнюю ночь
 | Кобзарсько-лірницька епічна традиція
Стефан Таранушенко | Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України
Микола Деркач | A la prima. Живопис
 | В.І.Ковтун.  Вірність мистецьким традиціям
Елена Ерошкина | История Слобожанского сакрального зодчества (конец ХVІІ – начало ХХ столетия)
 | Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування
 | Удивительная земля Харьковская = Amazing Kharkov Land
Надія Бернар-Ковальчук | Харківська школа фотографії: гра проти апарату
Андрей Антонов | Сады и парки Харьковской губернии
Андрей Парамонов | Истоки каменной храмовой архитектуры Слободской Украины

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16