| Почесні громадяни Харківської області (2006–2015)

Почесні громадяни Харківської області (2006–2015)


Почесні громадяни Харківської області (2006–2015) / Харків. обл. рада, Харків. обл. держ. адмін., Асоц. органів місцев. самоврядування Харків. обл. – Харків : Майдан, 2015. – 508 с. : іл.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

У 2015 році відзначається 250-річчя утворення Слобідсько-Української губернії з центром у місті Харкові – першого адміністративно-територіального утворення на Слобожанщині, 150-річчя запровадження на Харківщині земств – виборних органів місцевого самоврядування та 30-річчя заснування західними країнами європейської Хартії місцевого самоврядування, яку Україна ратифікувала у 1997 році.
Знаковою подією, присвяченою цим ювілейним датам, стали підготовка й видання книги «Почесні громадяни Харківської області». Ця книга містить не тільки нариси з історії Харківщини як частини історії Слобожанщини, символіку області, але й розповіді про життєвий шлях і досягнення видатних земляків, які були удостоєні звання «Почесний громадянин Харківської області».
Видання розраховано на широке читацьке коло – викладачів, студентів, школярів, загалом усіх, хто цікавиться історією рідного краю та внеском у його розвиток наших видатних земляків.

 

В цьому розділі також

Ипполит Зборовец | Мирон Степняк. Биография в стихах поэта
 | Олександр Омелянович Кучер: спогади, документи, матеріали
Саймон Кузнец | Экономическая система д-ра Шумпетера, излагаемая и критикуемая Саймоном Кузнецом
 | Генрих Вильгельмович Ейгер: аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы
Тетяна Павлова | Василь Єрмілов жде весну
Владимир Миславский | Кинопредприниматель Дмитрий Харитонов. Жизнь и фильмы
Андрей Парамонов | Борис Гринченко: материалы к истории рода
Роман Сойма | От Основы до Рима : очерк жизни и творчества А.В.Квитки
 | Ученики об Учителе
К.Gorski [Костянтин Горський] | Utwory odnalezione = Віднайдені твори
Владимир Миславский | Искусство фотографии Альфреда Федецкого
Людвіг фон Якоб | Спогади про моє життя

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16