| Динамика полета и управления: 50 лет в ХПИ

Динамика полета и управления: 50 лет в ХПИ


Динамика полета и управления: 50 лет в ХПИ : монография / под общ. ред. Д.В.Бреславского ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. – 487 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Монография посвящена истории создания и развития специальности «Динамика полета и управление» и кафедры автоматического управления движением (систем и процессов управления) в Харьковском политехническом институте.
Во второй части представлены результаты исследований ученых кафедры в области управления и динамики летательных аппаратов, моделирования их тепловых режимов, ресурса, навигации и навигационных систем.
Предназначено для научных сотрудников, преподавателей и студентов университетов, специализирующихся в области механики, теории управления и истории науки и техники.

 

В цьому розділі також

 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.
 | Харківський університет і українська культура
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Харківський національний економічний університет: досвід перетворень. 2000–2010 роки
 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Вірність професії
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Володимир Маслійчук | Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16