Василь  Шейко | Історія культури Слобідської України

Василь Шейко

Історія культури Слобідської України


Шейко В.М. Історія культури Слобідської України : навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків : ХДАК, 2012. – 223 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

Розглядаються проблеми становлення та розвитку культури Слобідської України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Основна увага приділяється висвітленню маловідомих культурологічних аспектів Слобідської України: загальним умовам ґенези й еволюції культури, побуту та звичаям слобожан, розвитку освіти, журналістики, науки, літератури, архітектури, образотворчого мистецтва, театральної, музичної та в цілому художньої культури Слобожанщини тощо. Ґрунтовно аналізуються наявні концепції дослідження проблем культури в цілому та культури вітчизняної Слобідської України зокрема.
Узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури Слобідської України років незалежності. Показано тенденції розвитку культури новітньої України в загальноосвітньому контексти.
Для студентів, аспірантів і викладачів гуманітарних вищих навчальних закладів, науковців та всіх, кого цікавлять проблеми культури України.

 

В цьому розділі також

 | Ревизская сказка войсковых обывателей города Харькова 1782 года
Микола  Дяченко | Хатній космос
Андрей Ганин | История 1-го Оренбургского казачьего полка
 | Книга Пам’яті України. Харківська область : Т. 2. Переможці
Владимир Коваль | Материалы к истории пивоварения в Харьковской губернии
Владимир Корнилов | Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта
Валерий Вохмянин | Харьков, 1941-й : Ч. 1. У края грозы
Роман Цебриков | Путешествие из Петербурга в Харьков
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 1
Станислав Микке | «Спи, Храбрый» в Катыни, Харькове и Медном
Надежда Циглер | Страницы из дневника
Борис Терентьев | Родом из СССР

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16