Василь  Шейко | Історія культури Слобідської України

Василь Шейко

Історія культури Слобідської України


Шейко В.М. Історія культури Слобідської України : навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків : ХДАК, 2012. – 223 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

Розглядаються проблеми становлення та розвитку культури Слобідської України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Основна увага приділяється висвітленню маловідомих культурологічних аспектів Слобідської України: загальним умовам ґенези й еволюції культури, побуту та звичаям слобожан, розвитку освіти, журналістики, науки, літератури, архітектури, образотворчого мистецтва, театральної, музичної та в цілому художньої культури Слобожанщини тощо. Ґрунтовно аналізуються наявні концепції дослідження проблем культури в цілому та культури вітчизняної Слобідської України зокрема.
Узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури Слобідської України років незалежності. Показано тенденції розвитку культури новітньої України в загальноосвітньому контексти.
Для студентів, аспірантів і викладачів гуманітарних вищих навчальних закладів, науковців та всіх, кого цікавлять проблеми культури України.

 

В цьому розділі також

Наталія Плотнік | Традиційна родинно-обрядова культура в сучасному суспільстві
Андрей Ганин | История 1-го Оренбургского казачьего полка
 | Война 1914–1917 гг. Из личного фотоальбома генерала графа Ф.А.Келлера
Тамара Коленко | Коленко и Колинько
Володимир Маслійчук | Провінція на перехресті культур
 | Від України до УРСР
Микола  Дяченко | Хатній космос
Владимир Коваль | Материалы к истории пивоварения в Харьковской губернии
 | Сповідь солдатських сердець
 | Чиновники Харьковской губернии. 1855 г.
Микола Сумцов | Слобожане: історично-етнографічна розвідка
Роман Цебриков | Путешествие из Петербурга в Харьков

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16