Василь  Шейко | Історія культури Слобідської України

Василь Шейко

Історія культури Слобідської України


Шейко В.М. Історія культури Слобідської України : навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків : ХДАК, 2012. – 223 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

Розглядаються проблеми становлення та розвитку культури Слобідської України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Основна увага приділяється висвітленню маловідомих культурологічних аспектів Слобідської України: загальним умовам ґенези й еволюції культури, побуту та звичаям слобожан, розвитку освіти, журналістики, науки, літератури, архітектури, образотворчого мистецтва, театральної, музичної та в цілому художньої культури Слобожанщини тощо. Ґрунтовно аналізуються наявні концепції дослідження проблем культури в цілому та культури вітчизняної Слобідської України зокрема.
Узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури Слобідської України років незалежності. Показано тенденції розвитку культури новітньої України в загальноосвітньому контексти.
Для студентів, аспірантів і викладачів гуманітарних вищих навчальних закладів, науковців та всіх, кого цікавлять проблеми культури України.

 

В цьому розділі також

 | Ревизская сказка войсковых обывателей города Харькова 1782 года
 | Книга Пам’яті України. Харківська область : Т. 2. Переможці
Володимир Мартиненко | Записки подводника, электрика с подлодки С-13. «…Командиром был А. Маринеско…»
Алексей Двигубский | Отчет о деятельности Харьковского разведывательного центра
Валерий Вохмянин | Харьков, 1941-й. Ч. 2. Город в огне
Александр Кривоконь | Тракторостроение: история и фалеристика
Виктор Долбня | Тысяча четыреста восемнадцать дней
 | Харківська символіка
 | Заселение черкасами Салтовского и Чугуевского уездов в 1660–1674 годах
Иван Саратов | Харьков, откуда имя твое?
Евгений Альбовский | Харьковские казаки
Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16