| Каразінські природознавчі студії

Каразінські природознавчі студії


Каразінські природознавчі студії : матеріали наук. конф. з міжнар. участю : присвяч. 100-річчю з дня народж. Ю.М.Прокудіна і О.М.Матвієнко – проф. Харк. ун-ту, 1-4 лют. 2011 р., м. Харків, Україна / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Іслам. Флаваджан. Азад Ун-т. – Х. : ХНУ, 2011. – 345 с.

 

Розділ: Наука

 

 

Матеріали, що публікуються, являють собою доповіді та тези доповідей міжнар. наукової конференції “Каразінські природознавчі студії”, що віддзеркалюють теоретичні та експериментальні аспекти сучасного стану та перспективи розвитку різних напрямків ботанічної науки та освіти, у рішення яких зробили внесок О.М.Матвієнко та Ю.М.Прокудін.
Конференція присвячена 100-річчю з дня народження професорів Харківського університету Олександри Михайлівни Матвієнко та Юрія Миколайовича Прокудіна.

 

В цьому розділі також

Олег Лаврентьев | К истории термоядерного синтеза в СССР : свидетельства очевидца
 | Наши звездные годы. 1930–1996 гг.
Владимир Семиноженко | Перед ликом Вселенной
 | Член-корреспондент НАН Украины Виталий Валентинович Слезов
Юрий Фрейман | Четыре интервью = Four interviews
 | Служение ветеринарной науке : (страницы истории ИЭКВМ. 1922–2001 гг.). Ч. 2
Олена Тверитникова | Зародження і розвиток науково-технічної школи електротехніки професора П.П.Копняєва (1885–1950 рр.)
 | Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи
 | Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область
 | Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Молния» на рубеже тысячелетий
 | Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес
 | НТК «Інститут монокристалів». Сторінки історії 2005-2020

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16