| Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня народження

Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня народження


Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня народження / Харк. обл. держ. адмін., Харк. міська рада, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ : Золоті сторінки, 2012. – 63 с. : іл.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

У монографії висвітлено життєвий та творчій шлях видатного українського зодчого, академіка архітектури О.М.Бекетова (1826–1941), чия професійна та педагогічна діяльність пов’язана з Харковом. Науково-документальний виклад тексту доповнено численними ілюстраціями, значну частину яких опубліковано вперше.
При підготовці видання використано документи і матеріали родинного архіву Бекетових, Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України), Державного архіву Харківської області (ДАХО), музейного комплексу Харківської національної академії міського господарства (ХНАМН), Державного науково-дослідницького інституту теорії та історії архітектури і містобудування (ДНДІТІАМ), наукові статті, журнальну та газетну періодику.
Для тих, хто цікавиться історією архітектури та широкого кола читачів.

 

В цьому розділі також

Пушкарь-Браунинг В.И. | Кениг Леопольд Егорович. 1821–1903
 | “Наша Люся”
Феликс Рахлин | Повторение пройденного : воспоминания. Ч. 2, 3
Игорь Кемпер-Шульженко | Клавдия Шульженко. «Когда Вы спросите меня»
Владимир Миславский | Искусство фотографии Альфреда Федецкого
Любов Жванко | Видатні поляки і Харків
 | Наши Герои
Фелікс Андрєєв | Каразінці – родоначальники імпульсної радіолокаційної техніки
Алла Сайпанова | Историк-болгарист С.И.Сидельников: научная и педагогическая деятельность
Алексей Дикань | Золотые звезды Харьковщины
 | Василь Григорович Кричевський : хрестоматія. Т. 1
 | Нескучне: зустріч через століття

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16