| X Луньовські читання. Вип. 6: Музей в епоху глобальних трансформацій: проблеми і перспективи (до 100-річчя від дня народження А.Ф.Луньова)

X Луньовські читання. Вип. 6: Музей в епоху глобальних трансформацій: проблеми і перспективи (до 100-річчя від дня народження А.Ф.Луньова)


X Луньовські читання. Вип. 6: Музей в епоху глобальних трансформацій: проблеми і перспективи (до 100-річчя від дня народження А.Ф.Луньова) : матеріали наук.-практ. семінару, 20 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Іст. ф-т, Каф. історіографії, джерелознавства та археології, Центр краєзнавства ім. акад. П.Т.Тронька. – Харків : ХНУ, 2022. – 102 с. : іл.

 

Розділ: Культурно-освітня робота. Культосвітні заклади

 

 

До збірника увійшли матеріали Х Луньовських читань, присвячених 100-річному ювілею засновника Пархомівського історико-художнього музею А.Ф.Луньова. Авторами матеріалів розглядаються актуальні питання сучасного музеєзнавства та узагальнюється досвід музеєзнавчої діяльності окремих постатей. Автори статей характеризують мистецькі пам’ятки та колекції. У спеціальному розділі збірника представлені документи, які пов’язані з особистістю А.Ф.Луньова.
Збірник призначений для музеєзнавців, мистецтвознавців, пам’яткознавців, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією та теорією музейної справи.

 

В цьому розділі також

 | Короленківські читання 2016 «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору». Ч. 1
Володислав Проненко | Діалектика опору
 | Культурна спадщина Слобожанщини. Культура, мистецтво, філософія, охорона пам’яток. Вип. 24
 | Музей місцевого самоврядування Харківщини
Нелла Гунченко | Увага! Мотор! Дивовижна сила живого слова
Нина Березюк | Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина за 200 лет (1805–2005)
 | Двадцять дев’яті Сумцовські читання
 | Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття
 | Двадцять шості Сумцовські читання
Алла Шалыганова | Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918
 | Пам’ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В.Г.Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IV-II ст. до н.е.
Леонід Логвиненко | Загублений світ

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16