Лариса Оболенцева | Домінанти розвитку туризму

Лариса Оболенцева

Домінанти розвитку туризму


Оболенцева Л.В. Домінанти розвитку туризму : колект. моногр. / Л.В.Оболенцева, І.В.Писарева, М.М.Поколодная ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – 179 с.

 

Розділ: Краєзнавство

 

 

У монографії представлено результати дослідження, які пов’язані з теоретичними, методологічними, методичними та практичними питаннями розвитку туризму. Розглянуто ключові домінанти розвитку туризму в Україні.
Монографія становить інтерес для наукових працівників, керівників, менеджерів й фахівців малого та середнього бізнесу, а також для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблематикою розвитку туристичної індустрії.

 

В цьому розділі також

 | Харьков : путеводитель
 | Оживе все знайоме до болю... Ізюмщина краєзнавча
 | Мистецька родина Бенуа-Лансере-Серебрякових
 | Краеведы Слобожанщины
Андрей Парамонов | Улицы старого Харькова
 | Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи
Валерий Берлин | Не весь Харьков…
Елена Зеленина | Мировой город Харьков
 | Харьков
 | В милом городе моем. Вып. 1
 | Краєзнавчий музей м. Лозова = Natural History Museum of Lozova
Світлана Александрова | Детермінанти розвитку туризму

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16