Харків у контексті світової музичної культури: події та люди,

Харків у контексті світової музичної культури: події та люди


Харків у контексті світової музичної культури: події та люди :матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 3-4 квіт. 2008 р. / Харк. держ. акад. культури, акад. мистец. України, Ін-т культурології. – Х. : ХДАК, 2008. – 171 с.

 

Збірник присвячений культурологічним аспектам історії та теорії музичного мистецтва Харкова. Основною метою збірника є створення комплексної культурологічної панорами становлення і розвитку музичної культури Харкова. Матеріали збірника віддзеркалюють події музичного життя Харкова, узагальнюють його характер і зміст, соціокультурну та семантичну специфіку, відбивають творчі досягнення та життєву долю видатних харківських меценатів, а також визначають важливу роль ХДАК у музичному житті нашого міста та регіону.
Збірник адресований як фахівцям-музикантам, історикам, культурологам – так і всім, хто цікавиться історико-культурологічними проблемами музичного мистецтва.

 

 

 

 З днем народження, Харкове!

 «Харківщина мистецька: історія, традиції, сучасність»
 «Харківський художній музей. 200 років колекції»
 «Харьков в зеркале мировой литературы»
 «Слобожанський круг»
 «Харьковский мост»
 «Збірка творів лауреатів та дипломантів V обласного конкурсу ім.О.С.Масельського на кращий літературний твір»
 «Харків’яни : поема про місто в цитатах поетичних творів»
Александр Стогний «Музей театральных кукол»
Андрей Парамонов «Материалы к истории харьковского театра»
Владимир Миславский «Харьков и кино»
Владимир Миславский «Кинематографическая история Харькова 1896–2010. Имена. Фильмы. События»
Екатерина Черкасова «Архитектурная культура региона»
Ігор Михайлин «Літературна Харківщина. Поезія. Есеїстика. Портрети. Рецензії»
Ольга Таглина «Илья Репин»
Семен Якубович «Сборник воспоминаний и статей»
Стефан Таранушенко «Пам’ятки архітектури Слобідської України»


Виставку підготовлено у 2014 році

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16