Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. –першої третини XVIII ст., Володимир Маслійчук

Володимир Маслійчук
Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. –першої третини XVIII ст.


Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст. / В.Л.Маслійчук ; Ін-т сусп. дослідж., Харк. іст.-філол. т-во. – Вид. 2-ге, доопрац. й допов. – Х. : Харків. приватн. музей міськ. садиби, 2009. – 356 с. : іл.

 

У другому переробленому виданні дослідження розглянуто низку проблем формування еліти Слобідської України. Детально висвітлено історіографію питання, проблеми заселення Слобідської України та утворення слобідських полків, джерела формування місцевої козацької старшини та відносини цієї старшини з російською військово-помісною системою, соціально-економічне виділення місцевих управлінців і перетворення їх на прошарок поміщиків. Автор зупиняється на великих політичних і соціальних трансформаціях у регіоні в першій третині ХVІІІ ст., на молдавській еміграції у слобідські полки та на ідеології місцевого шляхетства.
Для істориків, соціологів, політологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та соціально-політичними проблемами.

 

 

 

 З днем народження, Харкове!

 «Харківська символіка»
 «Історія міста Харкова ХХ століття»
Евгений Альбовский «Харьковские казаки»
Иван Саратов «История харьковских гербов»
Леонид Мачулин «Основание Харькова: легенды, гипотезы, факты»
Онуфрий Архиепископ «История Харьковской епархии, 1799–2009»
Сергей Куделко «Харьков: хроника столетий»


Виставку підготовлено у 2014 році

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16