22/09/2011

Творчість та інновації в бібліотеках України

Обласний семінар – практикум

22 вересня 2011 року в приміщенні читального залу бібліотеки відбувся обласний семінар – практикум для методистів ЦБС Харківської області “Творчість та інновації в бібліотеках України”.
Зміна соціокультурного середовища, принципів організації діяльності бібліотек, потреб користувачів і впровадження нових інформаційних технологій визначають нові вимоги до бібліотечного персоналу. Включити бібліотеки в соціально-культурний простір регіону, зробити їх центрами місцевого життя - от ті завдання, що стоять перед бібліотекарями.
На початку семінару відбулося знайомство учасників, оголошувалися цілі і завдання навчання, з’ясовувалися очікування і потреби учасників.
Проведення рольової гри „Візитка бібліотеки”, в ході якої учасники презентували свою бібліотеку, спонукало до створення творчої атмосфери в процесі навчання, умов для розкриття творчого потенціалу кожного учасника.
На семінарі були розглянуті питання по плануванню роботи бібліотек, аналізу стану звітності бібліотек Харківської області.
В ході професійної дискусії визначалися пріоритетні напрямки роботи бібліотек у 2012 році.
Методисти ознайомилися з досвідом роботи інших бібліотек Харківської області.
В ході семінару методисти отримали інформацію з методики розробки презентацій, створення електронних презентацій.
В 2012 році буде оголошено конкурс серед публічних бібліотек області на кращу електронну презентацію бібліотеки. Конкурс буде проводитися вперше в Харківській області і буде спонукати бібліотеки області використовувати новітні технології в роботі бібліотек.
Цікаво пройшло обговорення презентацій методичних служб бібліотек області. Після кожного виступу проводився аналіз, виставлялися оцінки. Перше місце отримала презентація методичної роботи Ізюмської ЦБС, друге місце – презентація Дергачівської ЦБС, третє місце – презентація Зміївської ЦБС.
Бібліотеки області активно відгукнулися на роботу по створенню презентацій методичних служб бібліотек області.
Для зворотного зв’язку з методистами запропоновано анкетування персоналу бібліотек за темою „Якою повинна бути методична діяльність?”.
В кінці семінару виставлена оцінка успішності семінару.

Методичний центр ХОУНБ використовує різноманітні засоби для формування і розширення професійного світогляду бібліотечних працівників. Це і традиційні, випробувані часом форми, і нові, сучасні, інтерактивні. Однією з найбільш розповсюджених традиційних форм підвищення компетентності, що дозволяє різнобічно і планомірно висвітлювати питання теорії і практики бібліотечної діяльності є семінари.
На семінарі будуть розглядатися нові нетрадиційні підходи до організаційно–методичної діяльності ЦБС, обговорюватимуться питання з теорії і практики інноваційної діяльності.
Програма заходу включає консультації з актуальних питань бібліотечної справи: „ Ініціативна діяльність персоналу як засіб розвитку інноваційних процесів у бібліотеках”, „ Методика розробки презентацій”, буде проведена інтерактивна гра „ Кодекс етики бібліотечного працівника”, мозковий штурм „ Як зробити бібліотеку успішною”, конкурс на кращу електронну презентацію методичної служби бібліотек області (обговорення презентацій після кожного виступу).
На семінарі будуть розглянуті питання по плану роботи бібліотеки, аналіз стану звітності бібліотек Харківської області. Буде проведено анкетування методистів бібліотек за темою „Якою повинна бути методична діяльність?”.
Початок семінару о 10 годині 22 вересня 2011 року.

 

Проекти, програми